Selamat dan Sukses Sidang Munaqasyah Ke-1

Selamat dan Sukses Sidang Munaqasyah Ke-1

Selamat kepada Moh Ali Imron, S.Ag, Siti Maftukhatul Koiriyah, S.Ag, Siti Wahidatun Naimah, S.Ag dan Muhammad Ulin Nuha, S.Ag yang telah melaksanakan Ujian Skripsi pada hari Rabu, 11 November 2020 dan menjadi Sarjana Agama Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta.

Leave a Reply