Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta didukung dosen-dosen profesional lulusan dalam dan luar negeri.

Berikut ini daftar dosen-dosen Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta:

No. Nama Dosen Jabatan
1 KH. Ahmad Mahrus Iskandar, B.Sc Pengasuh
2 KH. M. Reza Azizi, M.IEB Dosen
3 Ny. Hj. Atina Balqis, B.Sc, M.Ag Dosen
4 Drs. H. Abdul Kholiq,  MA Dosen
5 Nur Salikin, MA Mudir
6 Sufyan Syafi’i, M.Hum Mudir
7 M. Labib Afif Najih Masrur, Lc, MA Mudir
8 Dr. Nasrullah Jasam, Lc, MA Dosen
9 Dr. M. Adib Misbachul Islam, M.Hum Dosen
10 Dr. Tohirin, Lc, M.Ag Dosen
11 Dr. Mohammad Izdiyan Muttaqin, Lc. M.Pd Dosen
12 Dr. Ahmad Ginanjar Sya’ban, MA. Dosen
13 Dr. Ahmad Miftahur Rizki Dosen
14 Kiai Ahmad Baso Dosen
15 H. Moh Riadlul Badi’, MA Dosen
16 H. Jamil Yusuf, Lc, M. Hum Dosen
17 Nur Fitriani, Lc, M.Pd Dosen
18 Husni Mubarok, Lc, MA Dosen
19 Abdul Rahman Malik, SH, MA Dosen
20 Dedi Saiful Anwar, S.Hum, MA Dosen
21 Muhammad Taher, S.Si, MA Dosen
22 H. Andang Trimulyadi, M.Ag Dosen
23 Abdul Basith, Lc, MA Dosen
24 Gumilar Irfanullah, Lc, M.Si Dosen

25

26

Rahmat Basuki, M.Pd.I

Manhalul Ilmi, Lc, M.Hum

Dosen

Dosen

27

28

Fathurrochman Karyadi, S.Pd.I, MA

H. Ahmad Mudzakkir Abdurrahman, Lc, M.Ag

Dosen

Dosen

29

30

Achmad Reza Pahlevi, M.Hum

Abdul Aziz Jazuli, MA

Dosen

Dosen

31

32

Kiai R. Muchammad Rifa’i

H. Taufan Azhari Mujahid, B.Sc

Dosen

Dosen