Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta didukung dosen-dosen profesional lulusan dalam dan luar negeri.

Berikut ini daftar dosen-dosen Ma’had Aly Sa’iidusshiddiqiyah Jakarta:

No.Nama DosenJabatan
1KH. Ahmad Mahrus Iskandar, B.ScPengasuh
2KH. M. Reza Azizi, M.IEBDosen
3Ny. Hj. Atina Balqis, B.Sc, M.AgDosen
4Drs. H. Abdul Kholiq,  MAMudir
5Nur Salikin, MAMudir
6Sufyan Syafi’i, M.HumMudir
7M. Labib Afif Najih Masrur, Lc, MAMudir
8Dr. Nasrullah Jasam, Lc, MADosen
9Dr. M. Adib Misbachul Islam, M.HumDosen
10Dr. Tohirin, Lc, M.AgDosen
11Dr. Mohammad Izdiyan Muttaqin, Lc. M.PdDosen
12Kiai Ahmad BasoDosen
13H. Moh Riadlul Badi’, MADosen
14H. Jamil Yusuf, Lc, M. HumDosen
15Rahmat Basuki, M.Pd.IDosen
16H. Andang Trimulyadi, M.AgDosen
17Nur Fitriani, Lc, M.PdDosen
18Husni Mubarok, Lc, MADosen
19Abdul Rahman Malik, SH, MADosen
20Dedi Saiful Anwar, S.Hum, MADosen
21Muhammad Taher, S.Si, MADosen
22Kiai R. Muchammad Rifa’iDosen
23H. Taufan Azhari Mujahid, B.ScDosen
24Gumilar Irfanullah, Lc, M.SiDosen
25Manhalul Ilmi, Lc, DiplDosen
26Fathurrochman Karyadi, S.Pd.I, MADosen
27Achmad Reza Pahlevi, M.HumDosen
28Abdul Basith, Lc, MADosen