Islam VS Sains: Antara Nabi Adam dan Manusia Purba, Mana yang Lebih Dahulu Diciptakan?

Nabi Adam AS merupakan manusia yang pertama kali Allah SWT ciptakan di alam semesta ini, sebagaimana yang telah tertulis dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 30. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ ِانِّيْ…

Continue Reading Islam VS Sains: Antara Nabi Adam dan Manusia Purba, Mana yang Lebih Dahulu Diciptakan?

Profil Sang Amirul Mukminin: Umar bin Khattab dengan Segala Keunggulannya

"Sekiranya di belakangku ada pencipta Hadis, maka Umarlah orangnya" (Rasulullah Saw.)" Sekiranya ada tokoh yang layak membanggakan diri karena keutamaan-keutamaannya yang luar biasa, karena jasa-jasa serta kemenangan-kemenangannya yang tiada terkira,…

Continue Reading Profil Sang Amirul Mukminin: Umar bin Khattab dengan Segala Keunggulannya