Isra’ Mi’raj: Perjalanan Sang Revolusioner Islam ke Sidratul Muntaha

سبحن الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي بركنا حوله لنريه من آيتنا انه هو السميع البصير “Maha Suci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-nya (Muhammad) pada…

Continue Reading Isra’ Mi’raj: Perjalanan Sang Revolusioner Islam ke Sidratul Muntaha

Tarikh At-Tasyri’: Pentingnya Mempelajari Sejarah Pensyariatan dalam Islam

Ma’had Aly – Pada dasarnya semua umat manusia (berakal dan baligh) itu mukalaf, terbebani dengan hukum taklif. Hal tersebut tidak bisa dibantah dengan adanya nash Alquran surat al-Mudatsir (74/42-47). Di mana…

Continue Reading Tarikh At-Tasyri’: Pentingnya Mempelajari Sejarah Pensyariatan dalam Islam